Användarvillkor

 

 

Behandling av personuppgifter

När en kund bokar en tid hos Smögen SPA så samlas de personuppgifter som anses vara nödvändiga in.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in om den som bokar hos Smögen SPA. Vilka uppgifter som samlas in beror på hur kunden kontaktar Smögen SPA, enligt formulär samlas
namn, e-post och telefonnummer in. Genom att använda hemsidan använder SmögenSPA ditt sätt att nå hemsidan för statistik och marknadskommunikation.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av Smögen SPA.

Smögen SPAs berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör.
För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med Smögen SPA genom att boka via kontaktformulären.

Leverantörens berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med leverantören genom din bokning. Tjänsteleverantören behandlar dina uppgifter under eget ansvar och kan ha meddelat, och i vissa fall även inhämtat godkännande av egna villkor i samband med din bokning. I så fall gäller dessa villkor istället för vad som anges här.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Uppgifter under Smögen SPA ansvar som lagras då du bokar lagras upp till 1 år.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade.
Vill du komma i kontakt med Smögen SPA angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till info@smogenspa.se.

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.